Đăng ký tên miền mới – Tầm quan trọng của nghiên cứu từ khóa khi đăng ký URL trang web của bạn

Đăng ký tên miền mới – Tầm quan trọng của nghiên cứu từ khóa khi đăng ký URL trang web của bạn

Thường bị bỏ qua, nhưng thực sự rất quan trọng về mặt chiến lược, là nghiên cứu từ khóa trước khi đăng ký một tên miền. Khi được thực hiện đúng, điều này sẽ mang lại cho bạn lợi thế khi ở trên trang một trong các công cụ tìm kiếm như Google.com cho các từ khóa chiến lược của bạn.

Giả sử bạn đã tạo trang web của mình ngoại tuyến, nhưng bạn vẫn đang tìm một URL phù hợp. Vui lòng xem nội dung của trang chỉ mục (trang chính) của trang web của bạn và xác định đâu là những cụm từ khóa quan trọng nhất xuất hiện trên trang chỉ mục của bạn. Các cụm từ khóa này phải dài ít nhất hai từ, nhưng tốt nhất là từ ba đến năm từ, vì đây là số từ trung bình được sử dụng trong cụm từ tìm kiếm. Đảm bảo sử dụng các từ khóa chiến lược trong tên miền của bạn.

Sau khi bạn có những cụm từ này, hãy tối ưu hóa trang chủ của bạn cho những cụm từ khóa chiến lược này bằng cách điều chỉnh các thẻ trong phần tiêu đề của mã html của trang chủ trang web của bạn. Điều chỉnh thẻ tiêu đề, từ khóa meta và thẻ mô tả meta. Nếu cần, hãy điều chỉnh văn bản nội dung bằng các thẻ tiêu đề html h1 đến h6. Lặp lại quy trình này cho từng trang của trang web bạn tạo. Một công cụ có thể giúp bạn trong nỗ lực này là WebCEO (liên kết này nằm trên trang của tôi; xem thêm ở cuối bài viết này).

Đầu tư thời gian để thực hiện nỗ lực tối ưu hóa này cho trang web của bạn, nhằm tìm đúng tên miền và tạo các trang web được tối ưu hóa, sẽ mang lại kết quả trong thứ hạng cao của công cụ tìm kiếm, một số trên trang đầu tiên. Thu hút khách truy cập quan tâm đến trang web của bạn, những người sẵn sàng đọc nhiều trang.

sẵn sàng mua sản phẩm của bạn.

*Bài viết chia sẻ từ tác giả F. Heymans. Website Xuatkhau.eu.org chỉ biên dịch và giới thiệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *