Định nghĩa hệ thống tên miền và thông tin chung về tên miền Internet

Định nghĩa hệ thống tên miền và thông tin chung về tên miền Internet

Tất cả các tên miền Internet DNS vẫn hoạt động, trong khi hệ thống mạng cơ bản và địa chỉ Giao thức Internet trải qua các thay đổi. Nó cung cấp các tiêu chuẩn ứng dụng nhất quán khi sử dụng các ứng dụng mạng để giao tiếp với nhau thông qua các giao thức này, bất kể các thay đổi lớn về mạng. Nó là một cơ sở dữ liệu phân cấp được phân phối tốt có chứa các ánh xạ hệ thống tên miền của các tên miền và các dữ liệu khác nhau như Giao thức Internet. Yếu tố quan trọng nhất là lợi thế của việc sử dụng các tên dễ nhận biết như my-local-store.com. Những tên này giúp mọi người dễ đọc và dễ nhớ, chúng ta có thể dễ dàng truy cập các cửa hàng trực tuyến yêu thích của mình và các dịch vụ hoặc thông tin khác nhau có sẵn trên internet.

Hãy tưởng tượng người dùng internet sẽ khó nhớ những số như 671.123.253.82 như thế nào! Chúng ta thường khó nhớ địa chỉ IP của mình, ngoại trừ số Giao thức Internet, rõ ràng là nhân loại gần như không thể nhớ địa chỉ IP của mọi người và bằng cách này, người dùng có thể tìm thấy các dịch vụ web. nó dễ dàng hơn nhiều.

Mỗi khi chúng tôi bật máy tính và kết nối Internet, chúng tôi sẽ tự động được gán cho các số cụ thể, giống như số điện thoại di động của chúng tôi. Con số này bao gồm bốn phần, mỗi dòng được phân tách bằng dấu chấm.

Vai trò của Tập đoàn Internet cấp số và tên miền (ICANN) là duy trì và bảo vệ DNS cho tất cả các chủ sở hữu tên miền Internet trên toàn thế giới. Trọng tâm chính của ICANN là duy trì và bảo vệ hệ thống, đồng thời thông báo và hướng dẫn người dùng bảo vệ hệ thống khỏi vi-rút tiềm ẩn hoặc các mối đe dọa độc hại khác. Cung cấp bảo vệ hiện đại cho hệ thống cơ sở dữ liệu là một nhiệm vụ rất quan trọng, các mối đe dọa mới xuất hiện mỗi ngày. Phần chính công việc của họ bao gồm phát triển hệ thống, quản trị và giới thiệu các phần mở rộng tên miền mới.

Họ chịu trách nhiệm quản lý và điều phối các máy chủ DNS để cung cấp một giải pháp phổ quát.

Một yếu tố quan trọng khác là khả năng phân giải phổ quát của Hệ thống tên miền, hoạt động giống như mạng điện thoại của chúng tôi. Mỗi số có một vị trí duy nhất vì có một hệ thống máy tính trung tâm đảm bảo tính duy nhất của từng số và vị trí trong hệ thống cơ sở dữ liệu chính. Hãy thử nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu không có đặt trước và 10 người khác nhau cố gắng sử dụng cùng một số vì không có thứ tự, mạng điện thoại sẽ ngừng hoạt động trong thời gian rất ngắn. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho địa chỉ IP và tên Internet của chúng tôi, không có sự hỗn loạn của hệ thống toàn cầu sẽ thống trị thế giới Internet.

Địa chỉ email cũng dựa trên tên miền, mọi địa chỉ web đều phải có tên miền sau ký tự “in”. Tôi chắc rằng bạn sẽ không vui lắm nếu e-mail của bạn lọt vào hộp thư đến của người khác, bạn muốn đảm bảo rằng e-mail của mình chỉ đến được với những người dùng mà bạn đã chọn. Được biết, máy tính chỉ nhận dạng được hai con số là số “0” hoặc số “1”. Là mạch mở hay đóng? Trong thế giới máy tính ngày nay, công nghệ không cho phép các phiên bản khác, không có cách trung gian, như nửa mở hoặc nửa đóng. Đây là lý do tại sao không có tên trang web hoặc địa chỉ email giống hệt nhau và đây là lý do tại sao tên miền có giá trị và bạn cũng có thể liệt kê tên miền của mình để bán.

Phần chính của máy chủ DNS bao gồm khoảng 15 siêu máy tính (còn gọi là máy chủ gốc) và chúng được phân bổ ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Các máy chủ này rất quan trọng, chúng chứa cùng một cơ sở dữ liệu, chia sẻ khối lượng công việc và sao lưu giữa các máy chủ trong trường hợp mất dữ liệu.

*Bài viết chia sẻ từ tác giả Doug Wead. Website Xuatkhau.eu.org chỉ biên dịch và giới thiệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *