Hiểu rõ hơn về DNS

Hiểu rõ hơn về DNS

Nếu bạn kết nối với Internet hoặc mạng riêng, mọi thứ sẽ được thực hiện bằng hệ thống tên miền. Nếu bạn kết nối WiFi với một thiết bị, bạn được kết nối với một mạng riêng, ngay cả khi nó không được kết nối với Internet, nó sẽ sử dụng DNS để kết nối. DNS dịch tên thành địa chỉ Giao thức Internet mà chúng tôi gọi là địa chỉ IP. Tên máy chủ là tên của máy tính và máy chủ là những thứ như máy in, bộ định tuyến, máy chủ và thậm chí cả máy tính. Tên máy chủ bao gồm tên máy tính và địa chỉ Giao thức Internet. Máy chủ lưu trữ có tên máy chủ cũng như địa chỉ IP. Xác định địa chỉ IP của máy chủ, chẳng hạn như điện thoại thông minh của bạn được chỉ định.

DNS cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc chuyển thông tin từ tên miền sang địa chỉ IP, cũng như cung cấp dịch vụ thư mục toàn cầu, chẳng hạn như bằng cách gán địa chỉ Giao thức Internet cho tên miền. Một ví dụ về điều này là khi người dùng truy cập một trang web bằng cách nhập tên miền, giống với địa chỉ trang web, thay vì nhập địa chỉ IP để duyệt trang web. DNS cũng cho phép chủ sở hữu trang web có nhiều trang web ở cùng một địa chỉ IP và cũng cho phép các nhà cung cấp dịch vụ Internet gán nhiều hơn một địa chỉ IP cho khách hàng của họ. Máy chủ tên miền lưu giữ một bản ghi máy chủ tên trên máy chủ tại công ty đăng ký nơi tên miền được đăng ký, được gọi là Bản ghi NS. Bản ghi NS liên kết tên miền với máy chủ web nơi lưu trữ tệp trang web.

Người dùng Internet kết nối với các máy chủ web này khi họ truy cập một tên miền. Tên miền được liên kết với máy chủ web từ máy chủ tên miền và DNS được sử dụng để kết nối các địa chỉ giao thức internet của máy chủ web và tên miền. Tất cả các yếu tố này là các yếu tố DNS phổ biến nhất trên World Wide Web và các mạng riêng. DNS có thể hơi khó hiểu, nhưng một khi bạn biết tại sao nó được tạo ra và nó làm gì, nó có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về lý do tại sao nó lại quan trọng như vậy đối với World Wide Web.

Internet bắt đầu vào khoảng năm 1969 và được gọi là ARPAnet. ARPAnet lần đầu tiên được bắt đầu bởi 4 trường đại học khi họ liên kết các mạng của mình với nhau, sau đó nhiều mạng hơn đã tham gia cùng họ và phát triển. Giữa năm 1969 và 1971, ARPAnet phát triển quá lớn khiến mạng không thể chứa nhiều địa chỉ IP như vậy và điều này đã trở thành một vấn đề lớn cần giải pháp rất nhanh và nó đã được giải quyết vào năm 1983 bởi một người đàn ông rất thông minh tên là Paul. Mokapetris tại Đại học California và vẫn là thành phần quan trọng nhất của Internet, mạng riêng và e-mail. Hệ thống tên miền được tạo ra vì ARPAnet đang phát triển nhanh đến mức cần có một hệ thống tự động để lưu trữ tên máy chủ, địa chỉ Internet và giao thức.

*Bài viết chia sẻ từ tác giả Charles H McBride. Website Xuatkhau.eu.org chỉ biên dịch và giới thiệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *