Tên miền đã hết hạn – Cách mua tên miền đã hết hạn hoàn hảo đó

Tên miền đã hết hạn – Cách mua tên miền đã hết hạn hoàn hảo đó

Có ai khác sở hữu tên miền hoàn hảo của bạn trông đẹp hơn trên trang web của bạn không? URL mơ ước này sẽ hết hạn? Bạn có nên cố gắng mua một tên miền đã hết hạn? Tất cả phụ thuộc vào số tiền bạn muốn trả.

Các tên miền hết hạn thường được bán đấu giá vì thường có nhiều người đấu giá tên đó. Nếu bạn muốn tham gia vào trò chơi, thì bạn cần biết các cuộc đấu giá diễn ra ở đâu. Có hai điểm mà chúng có thể xảy ra.

Đây là cách một tên miền di chuyển qua Internet:

  1. Ai đó đang ghi lại địa chỉ trang web.
  2. Vì lý do gì đó, chủ sở hữu không muốn sang tên nữa, vì vậy họ để nó hết hiệu lực. Họ có thể quên cập nhật tên hoặc họ có thể quyết định không muốn tên đó nữa.
  3. Lựa chọn 1 – Khi hết hạn tên miền sẽ chuyển sang giai đoạn gia hạn (0-45 ngày). Tuy nhiên, chủ sở hữu ban đầu có thể mua lại với giá gia hạn bình thường.
  4. Sau đó, tên miền sẽ bước vào thời gian ân hạn mua (30 ngày). Chủ sở hữu ban đầu của tên miền có thể trả lại tên với mức phạt ($80-$150)
  5. Cuối cùng, tên sẽ được chờ xóa (5 ngày). Sau thời điểm đó, nó sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu ICANN và được phát hành lại ra thế giới. Tùy chọn #1: Mua tên đã hết hạn từ công ty đăng ký hiện đang kiểm soát tên đó (ví dụ: GoDaddy, NetWork Solutions, v.v.). Một mặt, nhà đăng ký cho phép chủ sở hữu tên miền cũ mua lại tên miền. Mặt khác, người đăng ký có thể bán đấu giá nó cho người trả giá cao nhất trong thị trường của họ. Kiểm tra xem nhà đăng ký là ai và xem họ có bán đấu giá tên miền mơ ước của bạn không.
  6. Lựa chọn 2 – Khoảng 75 ngày sau khi tên miền chính thức hết hạn, nó sẽ trở lại công khai.
  7. Các công ty chuyên nghiệp chuyên mua các tên miền mới được tạo sẽ lấy địa chỉ trang web ngay khi có sẵn.
  8. Bất kỳ công ty nào có được tên bây giờ sẽ bán đấu giá nó cho người trả giá cao nhất. Lựa chọn #2: Thuê 3 hoặc 4 công ty chuyên nghiệp chuyên thu thập các tên miền hết hạn khi chúng được phát hành rộng rãi (Pool, NameJet, Enom, v.v…) Một trong những công ty này sẽ lấy địa chỉ trang web mơ ước của bạn và bạn có thể chiến đấu cho tên trong cuộc đấu giá.

Điểm mấu chốt: Nếu bạn đang theo đuổi một tên miền cụ thể sắp hết hạn, thì bạn cần phải làm bài tập về nhà của mình và tìm xem phiên đấu giá của bạn đang diễn ra ở đâu.

*Bài viết chia sẻ từ tác giả Mark Shin. Website Xuatkhau.eu.org chỉ biên dịch và giới thiệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *